Sa nama ste uvek sigurni!


Najpovoljniji uslovi obrade naloga platnog prometa.
Najsigurnije manjačke transakcije.
Sve na jednom mestu!

O nama

Imamo sve što vam je potrebno!


Resenjem IO NBS br. 58 od 9. Juna 2016. god. daje se dozvola za pružanje platnih usluga privrednom društvu “MICO COMMERCE DOO BEOGRAD” Balkanska 32.
MICO COMMERCE DOO BEOGRAD moze kao platna institucija pružati platne usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun i to:
1) Transferom odobrenja;
2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje;
3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva.

Kada su u pitanju menjački poslovi, ne zaboravite da naša ekspozitura u Čika Ljubinoj, rešenjem Narodne Banke Srbije, nosi broj 0001!

 

Gde se nalazimo

Vama na usluzi


Radno vreme svih naših ekspozitura je radnnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 14 sati.
Radno vreme ekspoziture u Čika Ljubinoj 16, je svakog radnog dana, subotom i nedeljom od 8 do 21 sat.


Čika Ljubina 16.

tel. (011) 218-59-74
mob. 063/204-969

Balkanska 32.

tel. (011) 264-61-83

B. Revolucije 114.

tel. (011) 308-63-28

Dečanska 19.

tel. (011) 323-52-95

B. Revolucije 222.

tel. (011) 240-21-76

Prizrenska 6.

tel. (011) 362-99-22

Balkanska 32.

Centrala platnog prometa
tel. (011) 362-04-20

Budimo u kontaktu!


Želite da zakažete bilo menjačke, bilo platne transakcije?
Imate primedbe ili pohvale na naš rad?

Slobodno nam se obratite ili putem e-maila ili putem telefona!

ZA VAS SMO UVEK TU!

 

Opšti uslovi poslovanja